TERRAVERA Foundation søker daglig leder

TERRAVERA Foundation er en raskt voksende teknologistiftelse som utvikler en global teknologiplattform for å ta bærekraftige valg basert på fakta. Grunnet den kraftige veksten trenger stiftelsen å konsolidere utviklingen, og har derfor behov for en engasjert og dyktig daglig leder.

TERRAVERA sin plattform er grunnmuren for det stiftelsen søker å oppnå. Ved å koble sammen og kvalitetssikre data kan vi ved hjelp av digitale modeller gi et bilde på hvordan virkeligheten faktisk er – og etterhvert, hva den kan bli, med bærekraft i sentrum. Dette gjøres åpent, uavhengig, gjennom samarbeid, og ikke minst ved dokumentasjon av etterprøvbare modeller av anerkjente akademiske miljøer.

Siden etableringen i 2020 har TERRAVERA Foundation utviklet en første demoversjon av plattformen og gått inn i flere samarbeidsavtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og med aktører i næringslivet. I 2021 fortsatte arbeidet med å etablere og mobilisere use cases på det norske markedet. Det er for tiden stor og stadig økende interesse rundt det nylig etablerte forretningsprogrammet vårt, som vil kreve kontinuerlig oppfølging gjennom hele 2022 og videre. Vi har allerede flere sentrale deltakere, eksempelvis Formuesforvaltning, DOF, ScaleAQ, PwC, Sweco, Investinor, Nysnø, Mestergruppen og Knowit.

Arbeidsgiver

TERRAVERA Foundation

Stillingstittel

Daglig Leder

Frist

20.01.2022

Ansettelsesform

Fast

Arbeidssted

Bergen

Kontaktperson

Gyda Bjercke, +4793289814, gyda.bjercke@terravera.world

Søknad sendes til

application@terravera.world

Om stillingen

Som daglig leder i TERRAVERA Foundation vil du lede og utvikle en teknolgistiftelse i sterk vekst. Arbeidsoppgavene vil være varierende etter behov, og daglig leder vil arbeide tett med ansatte, frivillige og styret. Stillingen vil bære preg av at stiftelsen er ung og i realiteten fungerer som et startup-selskap. Det vil med andre ord være en fordel med et “entrepreneurial mindset” og et brennende ønske om å realisere et nytenkende og ambisiøst konsept.

Daglig leder vil i den kommende tiden ha særlig fokus på følgende områder:

Ansvarsområder

 • Ansvarlig for daglig drift
 • Bidra til å skape en innovativ kultur
 • Overordnet ansvarlig for arrangementer i stiftelsen
 • Utvikle relasjoner med eksisterende og nye samarbeidspartnere
 • Strategisk oppfølging av akademiske institusjoner
 • Strategisk oppfølging av studenter og bidragsytere
 • Etablere struktur og prosesser for en stiftelse i sterk vekst
 • Etablere nye administrative løsninger

Stillingen rapporterer til stiftelsens styre, og krever et bredt samarbeid med de ulike aktørene i TERRAVERA, både interne og eksterne interessenter.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse
 • 1-2 års arbeidserfaring er ønskelig
 • Erfaring fra ledelse og entreprenørskap
 • Bevist leveransevne

Personlige kvalifikasjoner

 • Stor gjennomføringsevne - får ting til å skje
 • Analytisk tankesett
 • Interesse for andre mennesker
 • Engasjement for faktisk å gjøre verden mer bærekraftig
 • Lagspiller med evne til å jobbe selvstendig

Hva vi kan tilby

 • Et sterkt miljø innen bærekraft og teknologi
 • Et stort nettverk innenfor næringslivet og akademia
 • Moderne arbeidslokaler i Bergen sentrum
 • Engasjerte og drevne kolleger som omfavner nysgjerrighet, problemløsningstankegang og kontinuerlig læring
 • Globale ambisjoner
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Hvorfor TERRAVERA?

 • For faktabasert tilnærming til bærekraft gjennom modellering av virkeligheten
 • For samarbeid internt i akademia og mellom næringsliv og akademia rundt bærekraftsinnsikt
 • For å muliggjøre detaljert analyse av hvor bærekraftige produkter og tjenester faktisk er, tatt hele verdikjeder og -nettverk i betraktning (støttet av TERRAVERA-plattformen)

Hva TERRAVERA bidrar med:

 • Kunnskapsbaserte indikatorer og modeller for approksimering av reell bærekraftsposisjon
 • Plattform for datadrevet innsikt og vurdering av reell bærekraft, bygget av noen av landets fremste teknologer og NTNU
 • Åpne, etterprøvbare og verifiserte modeller utarbeidet gjennom akademisk prosesser
 • En global, digital infrastruktur for bærekraftsmåling basert på FN sine bærekraftsmål

Hvem er TERRAVERA for?

 • Alle aktører og bransjer i næringslivet
 • Akademia. Som stiftelse tilbys en nødvendig uavhengighet som kan koble sammen næringsliv og akademia på en unik måte
 • Andre som er opptatt av reell bærekraft – TERRAVERA er også en mobiliseringsøvelse

Modellering av reell bærekraft kan gjøres for et prosjekt, en prosess, et produkt, et bygg, selskap osv. Resultatet er forenkling og robusthet i bærekraftige valg. Underlaget er faktisk kunnskap, data, og det totale bildet. Kunnskapsbaserte indikatorer og modeller etableres og forbedres på plattformen og tilgjengeliggjøres for alle, videreutvikles, og gjenbrukes som del av en felles global og digital bærekraftsplatform. FNs bærekraftsmål nummer 17 handler om samarbeid, og er ledende for alt vi gjør i vårt virke.

Ditt bidrag til å endre verden kan være et klikk unna.

Want to work with us?

Apply here
Mountain clouds